Anknutet ombud

AB Placeringsrådgivarna Sverige (556954-1989) är anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB (556963-4180) enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ombudskapet är registrerat hos Bolagsverket och Alpcot AB står under Finansinspektionens tillsyn.

I egenskap av anknutet ombud får AB Placeringsrådgivarna Sverige marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller tjänster inom ramen för Alpcot AB:s värdepapperstillstånd.

Alpcot AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som AB Placeringsrådgivarna Sverige, genom sin verksamhet i egenskap av anknutet ombud, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund i samband med utförande av ovanstående investeringstjänster.

Eventuella klagomål anmäls till klagomålsansvarig hos Alpcot AB.

Läs mer på www.alpcot.se