Om oss

Placeringsrådgivarna har som affärsidé att erbjuda individuell behovsanpassad rådgivning inom sparande, pension och förvaltning.

Detta gör vi med stöd av tillstånd från Finansinspektionen och som anknutet ombud till det svenska värdepappersbolaget Nord fondkommision samt som medlemmar i paraplyorganisationen Tydliga.

Vi har avtal med ett flertal försäkringsbolag, fondkommissionärer, depåinstitut och fondbolag i syfte att erbjuda det som vi anser vara lämpligast för just dig utifrån din finansiella situation, målavkastning och vilja att bära risk.

Vad är ditt mål och drömmar? Konkurrensutsätt din nuvarande bank och eller försäkringsbolag. Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte!

Placeringsrådgivarna har som affärsidé att erbjuda individuell behovsanpassad rådgivning inom sparande, pension och förvaltning.