Om oss

Placeringsrådgivarna har som affärsidé att erbjuda individuell behovsanpassad rådgivning inom sparande, pension och förvaltning.

Detta gör vi med stöd av tillstånd från Finansinspektionen och som anknutet ombud till Alpcot AB samt som medlemmar i paraplyorganisationen Tydliga.

Vi har tillgång till ett flertal försäkringsbolag, fondkommissionärer och fondbolag i syfte att erbjuda det som vi anser vara lämpligast för just dig utifrån din finansiella situation, målavkastning och vilja att bära risk.

När den rådgivare du träffar på AB Placeringsrådgivarna erbjuder dig investeringsrådgivning enligt lag om värdepappersmarknaden sker det genom vårt ombudskap hos Alpcot AB. Det innebär att vi, som anknutet ombud till Alpcot AB, bland annat kan ge dig rådgivning om värdepapper på ISK eller värdepappersdepå samt ta emot och vidarebefordra order från dig som kund.

Du hittar mer information på Alpcots hemsida: www.alpcot.se.

Vad är ditt mål och drömmar? Konkurrensutsätt din nuvarande bank och eller försäkringsbolag. Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte!

Placeringsrådgivarna har som affärsidé att erbjuda individuell behovsanpassad rådgivning inom sparande, pension och förvaltning.